glob icon

העברות מרוכזות לקיבוצים וחקלאים

בשירות זה חברת I-CHANGE תבצע העברות מרוכזות לרשימת עובדים למדינות יעד על פי דרישה – לעובדים שמעבירים את המשכורות שלהם לחשבונות בנק בחו"ל .

השירות חוסך:
1. ללקוח זמן וכסף שדרוש כדי לשלם לעובד את השכר במזומן.
2. לעובד את הזמן הדרוש כדי לשלוח את הכסף באופן עצמאי במשרד.
אופן הליך:
1. בשירות זה הלקוח ישלח קובץ במייל עם רשימה שמית וסכומי העברה בשקלים.
2. הלקוח יבצע  העברה בנקאית אחת לחשבון החברה .
3. החברה תבצע העברות לכל העובדים.
4. בסוף ההליך ישלח ללקוח מייל עם העברות המרוכזות וקבלה על תשלום.