bank icon

הפקדה לחשבון בנק

שירות זה מאפשר ללקוחות להפקיד כספים במזומן לחשבון בנק בכל יעד בעולם.
מערכת סוויפט מאובטחת, בתקנים בינלאומיים המאפשרת לסניף לפעול כמערכת בנק לכל דבר ובין היתר להפקיד כספים ישירות לחשבונות בנק בישראל ובחו"ל.
שירותים אלו מתאימים לקיבוצים / מושבים / חקלאים / מפעלים שמעסיקים סטודנטים/עובדים זרים מתאים ליבואנים שצריכים לשלם לספקים בחו"ל, לעובדים זרים עם חשבונות בנק במדינות המוצא שלהם וגם ישראלים, שיש להם חשבונות במדינות אחרות או לשלם עבור סחורות ושירותים בחו"ל.