חוק למניעת הסתננות
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
29/05/2018

חוק למניעת הסתננות

"חוק למניעת הסתננות"

התשס"ב-2012

תיקון החוק המוצע נועד להתמודד עם התמריץ הכלכלי לתופעת ההסתננות לישראל, וזאת באמצעות קביעת איסור פלילי על העברת כספים של מסתנן לחו"ל, ע"י המסתנן עצמו וע"י אחרים עבורו. בשנים האחרונות מתמודדת מדינת ישראל עם גל של מסתננים מאפריקה, שמספרם בישראל כעת נאמד למעלה מ-60,000 איש. ההערכה – המבוססת בין היתר על ממצאי התשאולים שעורכת רשות האוכלוסין והגירה למסתננים מיד עם כניסתם לישראל – היא, שחלק גדול מהמסתננים הם מהגרי עבודה שמגיעים לישראל כדי לעבוד ולהעביר כספים לקרוביהם שנשארו במדינות המוצא. לפי נתוני הבנק העולמי והבנק לפיתוח אפריקה, היקף העברות כספים ע"י מהגרים אפריקאים ברחבי העולם למשפחותיהם במדינות אפריקה מוערך במיליארדי דולרים מדי שנה, וכספים אלה מהווים חלק משמעותי מכלכלתן של אותן מדינות. לכן, הקטנת התמריץ הכלכלי להסתננות היא כלי יעיל ומשמעותי בהתמודדות עם תופעת ההסתננות.

האיסור המוצע על העברת כספים של מסתנן לחו"ל מאזן בין זכותה של מדינת ישראל להגן על עצמה מפני תופעה הולכת וגוברת של הסתננות, לבין חובתה לכבד את זכויות האדם של מי שנמצא בשטחה. האיזון נעשה באמצעות איסור זמני על הוצאת הכסף מגבולות המדינה (אין הגבלה על פעולות בכסף שנעשות בארץ), ובעת היציאה מהארץ יוכל המסתנן להוציא עמו את הכסף שהרוויח בעבודתו כאן. האיסור לא יחול על מי שהוכר כפליט, או במקרים הומניטאריים מיוחדים על פי אישור.

לפי החוק המוצע, העונש על הוצאת כספים לחו"ל ע"י המסתנן עצמו יהיה 6 חודשי מאסר, או קנס בסך 29,200 ש"ח. העונש המוצע למי שיסייע למסתנן חמור יותר ויעמוד על שנת מאסר, או קנס בסך 29,200 ש"ח, או פי שניים מגובה הסכום שיוציא המסייע מישראל, או שיתכוון להוציא, הכל לפי הסכום הגבוה יותר. החמרת הענישה לגבי המסייע נועדה להתמודד עם מי שיוצרים את התשתית להעברת הכספים.