cell icon

טעינת כרטיסים סלולאריים

עמדה בשירות עצמי (טופ אפ) להטענה של כל סוגי הכרטיסים.
הטעינה הינה מידית וללא צורך בגירוד והקלדה של המספר הסמוי.
בסוף ההליך הלקוח מקבל הודעה לסלולרי על אישור ההטענה וסכום ההפקדה