cash icon

תשלום משכורות במזומן לעובדים זרים

השירות חוסך ללקוח הרבה כסף ומאמץ הנדרש בעת ביצוע תשלום שכר חודשי לעובדיו במזומן.
הלקוח מבצע העברה בנקאית אחת לחשבון החברה ומרגע זה תוך יום עסקים אחד הכסף יחולק במזומן בתוך מעטפות עם רשימה שמית למסירה מידית לעובדיו.
שירות זה בלעדי, בטוח, זול וחוסך ללקוח עמידה ארוכה בתורי הבנק, חיסכון עמלות משיכה , סיכונים מהובלת המזומן בדרכים ובזמן חלוקת הכספים.